Chỉ khi bạn đánh mất vai trò và vị trí của mình thì người khác mới có thể thái quá

Mỗi chức vụ có vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh riêng. Là một người làm quản lý, bạn cần tổ chức công việc, làm việc để người cảm thấy yên tâm về vai trò của bạn. Họ sẽ không phải, không cần và cũng không muốn can dự vào vai trò của bạn.
06/02 08:13


THẾ NÀO BỊ COI LÀ ĐÁNH MẤT VỊ TRÍ, VAI TRÒ


ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỊ ĐÁNH MẤT VỊ TRÍ, VAI TRÒ


ĐIỀU NÊN LÀM