Chuyện làm việc với một chị hiệu trưởng trường tiểu học thú vị :)

Trong quá trình làm việc, thiết kế website Tất Thành cũng gặp một số khách hàng rất vui tính, rất thú vị. Nhiều khi nghe giọng nói và cách thức xử lý thôi là biết cũng có thể làm việc
06/02 09:39