Nhiều người buồn ngủ khi đọc sách. Lý do: bởi mục tiêu của họ quá bé!

Có rất nhiều người buồn ngủ khi đọc sách. Trong khi những người có hoài bão, có ước mơ thì luôn có động lực đọc sách lớn. Khoa học chỉ ra, người mà có mục tiêu quá bé hoặc không có mục tiêu gì thì thường buồn ngủ khi đọc sách.
06/02 08:52