​ Phong cách quản lý độc đoán
Ứng dụng của phong cách lãnh đạo độc đoán trong công tác quản lý. Bài viết này phù hợp với các vị trí:Trưởng phòng, bộ phận, CEO, sếp, Các bạn có mong muốn học hỏi phong cách quản lý
Ví dụ về phong cách lãnh đạo độc đoán
Những ví dụ thực tế về phong cách lãnh đạo độc đoán trong hoạt động điều hành của chính Tất Thành trong 9 năm qua sẽ giúp bạn dễ hình dung và vận dụng vào hoạt động thực tế của mình
Ưu điểm phong cách lãnh đạo độc đoán
Phong cách lãnh đạo độc đoán pha lẫn một chút dân chủ, một chút tự do mới thực sự là phong cách lãnh đạo tốt nhất. Hãy đọc ngay bài viết này để hiểu và vận dụng vào công việc, giúp tổ chức của bạn ngà...
Chỉ khi bạn đánh mất vai trò và vị trí của mình thì người khác mới có thể thái quá
Mỗi chức vụ có vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh riêng. Là một người làm quản lý, bạn cần tổ chức công việc, làm việc để người cảm thấy yên tâm về vai trò của bạn. Họ sẽ không phải, không cần và cũng khôn...