Quan tâm khách hàng vào cuối năm và đầu năm. Nhỏ mà ý nghĩa và hiệu quả!

Đây có thể coi là một kiến thức, kỹ năng mà những người làm tư vấn cần biết. Nhưng cũng có thể coi là sự quan tâm giữa người với người, một sự quan tâm chân thành. Bởi chúng ta và khách hàng đều là những người bạn bè của nhau mà.
Tatthanh-NBO 06/02 07:39