Đội ngũ nhân sự Tất Thành

BAN GIÁM ĐỐC

 • NGUYỄN QUYẾT THẮNG

  NGUYỄN QUYẾT THẮNG

  Giám đốc điều hành

BỘ PHẬN THIẾT KẾ

 • VÕ THỊ HUYỀN

  VÕ THỊ HUYỀN

  Quản lý thiết kế

 • NGUYỄN LUẬT

  NGUYỄN LUẬT

  Chuyên viên thiết kế

 • ĐỖ LINH

  ĐỖ LINH

  Chuyên viên thiết kế

BỘ PHẬN TƯ VẤN - KINH DOANH

 • HÀ MẠNH LINH

  HÀ MẠNH LINH

  Quản lý dự án

 • NGUYỄN THỊ HỒNG

  NGUYỄN THỊ HỒNG

  Chuyên viên tư vấn

 • NGUYỄN HOA

  NGUYỄN HOA

  Chuyên viên tư vấn

 • ĐỖ NGỌC HUY

  ĐỖ NGỌC HUY

  Chuyên viên tư vấn

 • LÊ THÚY

  LÊ THÚY

  Chuyên viên tư vấn

BỘ PHẬN KỸ THUẬT

 • NGUYỄN VĂN HÒA

  NGUYỄN VĂN HÒA

  Quản lý kỹ thuật

 • ĐỖ DUY ĐOÀN

  ĐỖ DUY ĐOÀN

  Chuyên viên kỹ thuật

 • MỸ LINH

  MỸ LINH

  Chuyên viên kiểm thử

 • NGHIÊM HỮU LỢI

  NGHIÊM HỮU LỢI

  Chuyên viên kỹ thuật

 • ĐOÀN ANH

  ĐOÀN ANH

  Chuyên viên kỹ thuật

 • PHẠM DANH PHONG

  PHẠM DANH PHONG

  Chuyên viên kỹ thuật

 • ĐỖ QUANG NINH

  ĐỖ QUANG NINH

  Chuyên viên kỹ thuật

 • NGUYỄN THU THẢO

  NGUYỄN THU THẢO

  Chuyên viên kiểm thử

BỘ PHẬN MARKETING

 • NGUYỄN HIỀN

  NGUYỄN HIỀN

  Quản lý Marketing

 • LÊ SIM

  LÊ SIM

  Chuyên viên Marketing

 • NGUYỄN THOẠI

  NGUYỄN THOẠI

  Chuyên viên Marketing

 • ĐINH HUYỀN TRANG

  ĐINH HUYỀN TRANG

  Chuyên viên Marketing

 • TRƯƠNG THU TRÀ

  TRƯƠNG THU TRÀ

  Chuyên viên Marketing

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG - KẾ TOÁN

 • NGÔ THÚY

  NGÔ THÚY

  Kế toán trưởng

 • NGUYỄN HUẾ

  NGUYỄN HUẾ

  Kế toán văn phòng

 • TÔ TƯƠI

  TÔ TƯƠI

  Kế toán văn phòng

 • NGUYỄN THỦY

  NGUYỄN THỦY

  Chuyên viên nhân sự

Gia nhập đội ngũ nhân sự tất thành

thông tin liên hệ

Địa chỉ: P.203, 17T4, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tư vấn: 04.625.10.556 - Hỗ trợ: 04.625.12.958

Email: lienhe@tatthanh.com.vn

Website: www.tatthanh.com.vn

Bản quyền @ 2014 thuộc về Công ty cổ phần dịch vụ Tất Thành