Chính sách lương khác biệt tại Tất Thành

Tất Thành là một trong số ít các công ty công nghệ cho phép nhân sự được hưởng % trên hợp đồng mà họ tham gia. Bởi chúng tôi muốn mỗi người được chủ động về mức lương, được hưởng từ thành quả lao động của họ. Để mỗi người làm việc cho chính mình và cùng vun đắp cho sự phát triển của tập thể.
06/02 18:28