Tại sao để phát triển, lương cao, Tất Thành làm việc 3 thứ 7, nghỉ 1 thứ 7?

Việt Nam còn nghèo và nhiều người trong chúng ta chưa thực sự giàu có, dư giả. Chỉ có con đường làm việc cố gắng thì năng lực, tiền bạc mới ngày càng tốt lên để chuẩn bị vững chắc cho tương lai, cho gia đình, người thân. Tất Thành làm việc 3 thứ 7, nghỉ 1 thứ 7 trong tháng để thúc đẩy quá trình đó.
07/02 07:02
Lịch làm việc