Tại sao Tất Thành đi theo hướng nhiều nhân sự và tinh nhuệ?

Chúng tôi muốn được làm việc với những đồng nghiệp vui vẻ, tích cực và giỏi giang. Để mỗi ngày làm việc là một ngày vui và đầy hiệu quả. Để mỗi người có thể dành thời gian phát huy hết thế mạnh của mình, để sớm đạt được các mục tiêu của cuộc đời mình.
06/02 18:28