qc blog

60 mẫu logo sáng tạo mới dành cho cảm hứng thiết kế

Logo là một trong những yếu tố thiết kế quan trọng nhất trên trang web của bạn với nhiều lý do. Nó là một khía cạnh của thương hiệu của một công ty thương mại, hoặc tổ chức kinh tế hoặc giáo dục, và hình dạng, màu sắc, phông chữ, và hình ảnh thường khác với những tổ chức khác trên cùng một thị trường.
9.213 xem
Font chữ aA aA tru cong
Logo thiết kế website  là một trong những yếu tố thiết kế quan trọng nhất trên trang web của bạn với nhiều lý do. Nó là một khía cạnh của thương hiệu của một công ty thương mại, hoặc tổ chức kinh tế hoặc giáo dục, và hình dạng, màu sắc, phông chữ, và hình ảnh thường khác với những tổ chức khác trên cùng một thị trường.

 

Logo là nền tảng chothương hiệu trực tuyến của bạn; nó sẽ xuất hiện trên đầu của trang web , trên biểu ngữ, bìa e-book và nhiều thứ khác. Thứ hai, một logo chuyên nghiệp thể hiện uy tín website của bạn. Thứ ba, một logođáng chú ý sẽđọng lại trong tâm trí của người truy cập; họ sẽ nhớ trang web của bạn và cảm thấy rất muốn trở lại.

Những loạihình xây dựng thương hiệucho công ty thường được thực hiệnbởi các công ty lớn chuyên về công việc này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm một số tiềnvà muốn thiết kế logo cho riêng bạn,có rất nhiều nguồn để lấy cảm hứng thiết kế logo. Thực tế, chúng tôiy có thể có thể giúp bạn bằng cách trình bày showcase đẹp, mẫu thiết kế logo độc đáo và sáng tạo cho cảm hứng thiết kế của bạn.

Tất cả nhữnglogo dưới đâyrất sáng tạo và theo xu hướng khác nhau như PhotoFill, Concealers, VariDots, Candy Stripe, Flip Flop, Sequential, nhưng Texting là một yếu tố phổ biến quan trọng nhất. Ngoài ra, cố gắng nắm bắt cách họ làmbằng cách sử dụng màu sắc cụ thể kết hợp, điều chỉnh kiểu chữ và chọn font.

Grabbt


Metric

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (3)

Aura

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (4)

Sabor Especial

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (5)

Outback

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (6)

Tick Tock Unlock

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (7)

Cliffe’s Fish Bar

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (8)

Miamond

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (9)

ELECTIONS

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (10)

Eastern Dance Conventioms

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (11)

Web Analytics

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (12)

Static Coffee

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (13)

Property Wise

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (14)

Atlantic

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (15)

American Table

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (16)

Folkdeer

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (17)

Artistri

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (18)

Telamon

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (19)

Mount

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (20)

River City Church

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (21)

ZeroFox

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (22)

Outback Travel

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (23)

Designer DNA

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (24)

Engage

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (25)

Mutt & Cutt dog salon

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (26)

Blikdani / Paprika

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (27)

The Olive Oil Republic

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (28)

LeapStartup

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (29)

Academy of Motion Picture Arts and Sciences

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (30)

WARD Electric

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (31)

Icon Real Estate

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (32)

Geek Prime

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (33)

Viking

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (34)

Five

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (35)

Citizen

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (36)

Hershel Farms

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (37)

William Gray

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (38)

Real time

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (39)

Studio Veel Soepz

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (40)

NewKid

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (41)

Bar Polski

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (42)

High Tea World

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (43)

Peter Florin

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (44)

We Are Creative Collective

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (45)

Cube

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (46)

Big Cake House

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (47)

SunCity

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (48)

The Elk

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (49)

Vegetarian restaurant

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (50)

Ice-cream Design

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (51)

Crazy Pig

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (52)

M/monogram

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (53)

Houdini

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (54)

Poqupaer

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (55)

MadeIT Store

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (56)

Susie Herbert Light

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (57)

Sekhmet Consulting

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (58)

Overix

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (59)

Fontello

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (60)

Swiss Hotel

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc (30)
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
TT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
Quản trị viên - 11/12/2017 10:30:45 AM
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
1.101 xem 35 bình luận
13 bình luận
506 xem 35 bình luận
13 bình luận
623 xem 35 bình luận
13 bình luận
524 xem 35 bình luận
13 bình luận
439 xem 35 bình luận
13 bình luận
1.009 xem 35 bình luận
13 bình luận
2.656 xem 35 bình luận
13 bình luận
499 xem 35 bình luận
13 bình luận
835 xem 35 bình luận
13 bình luận
506 xem 35 bình luận
13 bình luận
511 xem 35 bình luận
13 bình luận
558 xem 35 bình luận
13 bình luận
1.753 xem 35 bình luận
13 bình luận
725 xem 35 bình luận
13 bình luận
450 xem 35 bình luận
13 bình luận
436 xem 35 bình luận
13 bình luận
371 xem 35 bình luận
13 bình luận
436 xem 35 bình luận
13 bình luận
688 xem 35 bình luận
13 bình luận
508 xem 35 bình luận
13 bình luận
485 xem 35 bình luận
13 bình luận
559 xem 35 bình luận
13 bình luận
420 xem 35 bình luận
13 bình luận
679 xem 35 bình luận
13 bình luận
717 xem 35 bình luận
13 bình luận
435 xem 35 bình luận
13 bình luận
534 xem 35 bình luận
13 bình luận
601 xem 35 bình luận
13 bình luận
448 xem 35 bình luận
13 bình luận
331 xem 35 bình luận
13 bình luận

Các dịch vụ nổi bật của Tất Thành

Chúng tôi đã làm việc cùng nhau, cùng phấn đấu để Tất Thành ngày càng phát triển hơn với chất lượng sản phẩm cao cấp, dịch vụ hoàn hảo hơn, môi trường làm việc tuyệt vời hơn… để phục vụ khách hàng tốt hơn… để mỗi người đều có một tương lai tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn, viên mãn hơn…

Thiết kế website

Dịch vụ thiết kế website cao cấp, chuyên nghiệp tại Tất Thành - Giúp bạn có nhiều $ hơn. Hotline: 0988.184.022

Marketing Online

Tư Vấn Giải Pháp Online Marketing Trọn Gói, Đa Kênh, Từ Chiến Lược Đến Thực Thi. Chi Phí Hợp Lý. Báo Cao Minh Bạch. Tư Vấn Triển Khai Nhanh. Chất Lượng Traffic Cao.
go top