Dự án thiết kế profile công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xuất nhập khẩu Hưng Thịnh do Tất Thành thực hiện