Phong cách lãnh đạo quan liêu

Trong bài viết này Thiết kế website Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn đọc về phong cách lãnh đạo quan liêu. Giúp bạn hiểu được thế nào là quan liêu, và tránh được phong cách này trong lãnh đạo và quản lý công việc, giúp bạn hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm làm quản lý, làm lãnh đạo của mình.

Trương Thu Trà
Trà TT
15:38 30/07/18 trong Lãnh đạo
15:38 30/07/18 5.137 lượt xem
Trong bài viết này Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn đọc về phong cách lãnh đạo quan liêu. Giúp bạn hiểu được thế nào là quan liêu, và tránh được phong cách này trong lãnh đạo và quản lý công việc, giúp bạn hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm làm quản lý, làm lãnh đạo của mình. 

HIỂU THẾ NÀO LÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO QUAN LIÊU

Lối làm việc quan liêu là gì?

Đây là một phong cách làm việc, chỉ đạo thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa rời thực tế, xa rời quần chúng. Hay nói cách khác: cách làm việc quan liêu là làm việc không đi sâu đi sát vào công việc.
 
Phong cách lãnh đạo quan liêu
Phong cách lãnh đạo quan liêu

Người làm lãnh đạo 

Đặc thù công việc của người làm lãnh đạo là liên quan đến những gì thuộc về vĩ mô, tổng thể. bởi vậy họ không cần quá đi sâu đi sát vào chi tiết công việc nào đó.
 
| Với  người làm lãnh đạo họ có cần đi sâu đi sát công việc hay không?
 
Đối với người làm lãnh đạo thì không cần phải đi sâu đi sát vào chi tiết công việc. Xét về bản chất thì lãnh đạo giống như một người chuẩn bị những nguồn lực cần thiết để quản lý và nhân viên bên dưới có thể thực hiện công việc và nhiệm vụ.
 
Nếu người làm lãnh đạo cũng phải đi sâu đi sát công việc chi tiết cũng chưa hẳn là tốt, vì trách nhiệm và vai trò của họ cũng không phải là thế. Trách nhiệm vai trò của họ là ở những khía cạnh tổng thể và vĩ mô.
 
Bởi vậy tôi cho rằng dùng từ “Phong cách lãnh đạo quan liêu” không được chính xác cho lắm, mà ở đây ta nên dùng từ "phong cách quản lý quan liêu" thì chính xác hơn. 
 
Bởi vì....
 
Như đã nói ở trên, đặc thù công việc của người làm lãnh đạo là liên quan đến những gì thuộc về vĩ mô, tổng thể nên người làm lãnh đạo không cần phải đi sâu đi sát vào mặt chi tiết, nên dùng từ "quan liêu" trong trường hợp này sẽ không được chính xác cho lắm.
 
Khi bạn tìm kiếm một nội dung liên quan đến "phong cách lãnh đạo quan liêu", có lẽ bạn đang chưa rõ ràng về vấn đề này. Đúng hơn là bạn đang tìm kiếm một vấn đề liên quan đến trách nhiệm và công việc của một người làm quản lý.

PHONG CÁCH QUẢN LÝ QUAN LIÊU

Có thể chia phong cách làm việc của người làm quản lý thành 2 nhóm:
  • Người làm quản lý một cách sâu sát có trách nhiệm với công việc
  • Người quản lý quan liêu. 
Quản lý quan liêu có nghĩa là gì? 
Trước khi giải thích vấn đề quản lý quan liêu chúng ta cần đi sâu vào một điểm là đặc thù công việc của một người làm quản lý là gì?

Công việc của người làm quản lý

Người làm quản lý là người giúp kết nối những người làm lãnh đạo với cấp nhân viên. Quản lý là người phụ trách chính trong việc triển khai kế hoạch công việc một cách chi tiết để hiện thực hóa hoặc để đặt được mục tiêu nào đấy do lãnh đạo, công ty, hay tổ chức giao cho.

Hiểu nhầm về vai trò và vị trí của người quản lý

Có rất nhiều người quản lý hiểu nhầm về vai trò và vị trí của họ:
  • Một là người quản lý không quan tâm đến các vấn đề chi tiết mà họ quan tâm đến các vấn đề vĩ mô không thuộc vai trò, trách nhiệm của mình. Chính vì vậy người quản lý đó xa rời việc đi sâu, đi sát vào công việc chi tiết. 
  • Hai là người quản lý không quan tâm đến các vấn đề tổng thể vĩ mô, nhưng họ lại không đi sâu đi sát vào các công việc chi tiết. 

Công việc chi tiết của người quản lý là gì?

  • Là các công việc do người quản lý đó  phụ trách hoặc do nhân viên dưới quyền của họ quản lý phụ trách.
Tại sao người quản lý lại không đi sâu đi sát vào công việc của mình?
  • Đối với một người đã tiến lên làm vị trí quản lý mà lại chây ỳ hoặc cố tình không đi sâu đi sát vào công việc là không phải.  
  • Thực tế là người làm quản lý không hiểu đúng vai trò và vị trí của mình nên họ đã không hoàn thành tốt được công việc của một quản lý. 
Xem thêm về: Các phong cách lãnh đạo phổ biến - Bạn chọn phong cách nào?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về phong cách lãnh đạo? Bạn muốn tiếp cận yếu tố công nghệ hiện đại trong hoạt động điều hành, lãnh đạo của mình? Hãy gửi yêu cầu tư vấn đến Tất Thành! Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng yêu cầu của khách hàng.


Tại sao những người làm quản lý cần phải đi sâu đi sát vào công việc chứ không nên quan liêu

Quản lý quan liêu là như thế nào?

Một người quản lý quan liêu là khi làm việc họ hoàn toàn không nắm được những công việc chi tiết, họ chỉ biết một cách kiểu: hình như là thế, có thể là thế hoặc đại ý là thế. Hay chỉ khi lãnh đạo hoặc những người có liên quan khác hỏi họ những vấn đề mà họ chịu trách nhiệm tổng thể lẫn chi tiết ở phòng ban bộ phận mà họ lại hoàn toàn không biết hoặc không biết một cách cụ thể thì đấy được gọi là quan liêu. 
 
Người quản lý quan liêu sẽ không nắm được công việc mà họ phụ trách. Họ cứ nghĩ rằng việc nắm những công việc chi tiết như thế thì nhân viên dưới quyền của họ phải là người phải biết chứ họ không cần biết. Đó là điều hoàn toàn sai? 
 
Phong cách lãnh đạo quan liêu 1
Người làm quản lý cần nắm bắt được những gì thuộc về chi tiết

Người làm quản lý có thể không cần làm một công việc chi tiết nhưng họ cần nắm được mọi thứ chi tiết về công việc của nhân viên bên dưới. 

Người quản lý có thể không làm việc không làm việc nhưng họ vẫn nắm được chi tiết công việc dựa trên những báo cáo của nhân viên cấp dưới của mình: 
  • Một nhân viên có có trách nhiệm, họ sẽ báo cáo tình hình tiến độ công việc để quản lý nắm được.
  • Nếu nhân viên cấp dưới không báo cáo tiến độ công việc cho người quản lý thì sao? Với một người quản lý sâu sát chi tiết họ hoàn toàn có thể tạo ra các quy trình, quy định hoặc yêu cầu nhân viên báo cáo chi tiết công việc ra sao, tiến độ thế nào. 
  • Nhưng nếu người quản lý không yêu cầu hoặc không tạo ra quy trình, quy định để nhân viên bên dưới báo cáo chi tiết công việc cho họ, thì lúc đấy quản lý chính là một người làm việc quan liêu. 
Bởi vì: công ty, tổ chức hay những người khác đã trao cho người quản lý quyền lợi và trách nhiệm đối với công việc của một phòng ban bộ phần nào đó, thì quản lý phải nắm được các vấn đề chi tiết mới có thể kịp thời can thiệp và xử lý nhằm tránh các vấn đề phát sinh và đưa ra được những cố vấn, hướng dẫn, giải đáp, cách thức xử lý để giúp đội ngũ bên dưới của mình làm việc một cách hiệu quả. 

Một ví dụ về người quản lý xa rời và không nắm bắt được những gì thuộc về chi tiết

Nếu quản lý xa rời và không nắm bắt được những gì thuộc về chi tiết. Chẳng hạn như: Email mà nhân viên trao đổi với khách hàng, phòng ban bộ phận khác mà quản lý không hề đọc, họ bỏ mặc cho nhân viên cứ tự làm việc tự trao đổi chi tiết, đúng sai thế nào thì nhân viên chịu chứ quản lý không liên quan. Như vậy là hoàn toàn sai. Người quản lý vẫn phải đọc, vẫn phải nắm bắt bắt được, nếu mọi hoạt động của nhân viên bên dưới vẫn đúng hướng vẫn đúng quy trình, quy định, vẫn chính xác thì người quản lý chỉ cần đọc để biết và không cần phải can thiệp vào những việc xử lý các quyết định của nhân viên.

Lợi ích khi quản lý đi sâu đi sát vào công việc chi tiết

Người làm quản lý đi sâu đi sát sẽ thấy được những hành động tốt của nhân viên và kịp thời khen ngợi, biểu dương, thậm chí đề xuất với lãnh đạo cấp trên để khen thưởng bằng một hình thức nào đấy kịp thời. 
 
Hoặc nếu thấy những cách thức xử lý hay hành vi, thái độ, hay kết quả công việc của nhân việc chưa được tốt, chưa đúng quy trình, quy định hoặc không chuẩn mực thì người quản lý mới kịp thời để can thiệp, xử lý.

Ngoài ra khi người quản lý đi sâu đi sát xem trực tiếp sản phẩm, kết quả công việc của nhân viên bên dưới họ mới biết là: một nhân viên nào đó có những ưu và nhược điểm gì, từ đó mới đưa ra được hướng để đào tạo, training, giúp đỡ, nhắc nhở nhân viên đó khi cần thiết. 
 
Và nếu quản lý không đi sâu đi sát vào công việc chi tiết khi để mọi thứ nó đã xảy ra hoặc đã phát sinh rồi mới đi giải quyết là sẽ đau đầu, sẽ căng thẳng, thậm chí hao tốn tài nguyên thời gian, tiền bạc, uy tín, thương hiệu của tổ chức, phòng ban của họ, thậm chí ảnh hưởng đến chính hình ảnh của quản lý của chính bản thân họ.
 
Thế nên một người làm quản lý chỉ có thế làm quản lý tốt khi họ đi sâu đi sát vào công việc của nhân viên. Người quản lý luôn phải nắm bắt được tất cả các thông tin, nội dung, tất cả những gì liên quan đến nội dung công việc mà nhân viên đó đang tương tác với những phòng ban bộ phận khác, tương tác với khách hàng hay đối tác.

Có phải lúc nào người quản lý cũng cần can thiệp, đi sâu đi sát vào công việc của nhân viên cấp dưới?

Phong cách lãnh đạo quan liêu 2
Có phải lúc nào người quản lý cũng cần can thiệp, đi sâu đi sát vào công việc của nhân viên cấp dưới?
 
Trong một số tình huống nào đó người quản lý  mới cần can thiệp, tham gia xử lý trực tiếp công việc của nhân viên cấp dưới,  còn thực tế cũng không cần. Người quản lý hoàn toàn có thể yêu cầu nhân viên hoặc những người có liên quan xử lý theo hướng họ đề xuất. Người quản lý chỉ tổ chức sắp xếp công việc, tổ chức và định hướng để đạt được mục tiêu công việc. Thế nên người quản lý đi sâu đi sát thì họ mới có nơi để thể hiện những năng lực, kiến thức kinh nghiệm về giải quyết công việc của mình, mới tổ chức giúp đỡ được cho nhân viên bên dưới.
 
Còn nếu không đi sâu đi sát, cứ quan liêu, qua loa đại khái thì hoàn toàn không nắm được tình hình bên dưới của bộ phận của mình thì người quản lý đã làm sai công việc của mình.
 
Thế nên tôi cho rằng quản lý quan liêu là điều rất không nên bởi vừa không tốt cho cả tổ chức và nhân viên và không tốt cho chính những người làm quản lý. Thì người quản lý cần phải đi sâu đi sát, cần phải xem, cần phải đọc, cần phải nắm bắt, định hướng cho nhân viên bên dưới.

Câu hỏi đặt ra là: lượng thông tin lớn như vậy thì người làm quản lý làm gì có thời gian để làm việc khác?

Phần lớn thời gian của người làm quản lý là để support, giúp đỡ, hỗ trợ người bên dưới để đưa ra các giải pháp tổng thể. 
Ví dụ khi người làm quản lý đi sâu đi sát vào những công việc chi tiết họ thấy một lỗi gì đấy thường xuyên bị lặp đi lặp lại làm mất thời gian, hao phí nguồn lực. Thì người làm quản lý cần nghĩ ra một giải pháp nào đó để giảm thiểu những sai sót, thậm chí không để sai sót có thể xảy ra nữa, tinh chỉnh các quy trình, cách thức làm việc hoặc cung cấp các nguồn lực cần thiết, hoặc khi cảm thấy cần thiết người quản lý có thể yêu cầu lãnh đạo hoặc các cấp trên cung cấp nguồn lực con người hoặc trang thiết bị, hoặc cách thức nào đấy để giúp giải quyết triệt để những tình huống đó.
 
Đối với một người làm quản lý đỉnh cao thì họ đi sâu đi sát để đưa ra các giải pháp để sao cho làm việc hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian, ít sai sót hơn, đúng quy trình quy định hơn. Bởi vậy một quyết định, một hoạt động của người quản lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc rất lớn. Quản lý sẽ dần không mất nhiều thời gian  và nhân viên cũng có nhiều thời gian để giải quyết được nhiều công việc hơn, hoặc làm tốt công việc hơn, số lượng vấn đề người làm quản lý phải tham gia ngày càng ít đi.
 
Nhìn chung nói về chủ đề này còn rất dài, trong một bài viết nào đó về sau thì thiết kế website Tất Thành sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn, trong bài viết này thì chúng tôi chia sẻ một chút “phong cách lãnh đạo quan liêu” mà chính xác hơn là về “phong cách quản lý quan liêu”. 
 
Và tôi luôn có một niềm tin với những người đã tiến lên làm quản lý thì không ai muốn mình trở thành một người quản lý quan liêu, có thể là do họ chưa hiểu rõ nên đã cố gắng sai, hoặc hành động sai.

Bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thế nào là “quản lý quan liêu” để các bạn áp dụng vào trong công việc của mình. Nếu bạn có câu hỏi gì băn khoăn hay thắc mắc gì các bạn có thể comment ở bên dưới để chúng tôi có thể chia sẻ, giúp đỡ và giải đáp cho các bạn nhiều hơn. 
 
Trân trọng, xin cảm ơn!

Tất Thành: Gắn kết và giữ chân nhân tài

Tất Thành không chỉ là nơi để làm việc, đây còn là bệ đỡ để mỗi người phát huy thế mạnh, phấn đấu cho mục đích của riêng mình và gắn kết để cùng thực hiện mục tiêu lớn của cả tập thể.

17:41 12/11/19 1.813 lượt xem
Tất Thành - Hành hương về thăm quê Bác | Hành trình hướng về cội nguồn hè 2019

Nghệ An quê Bác -Vùng đất địa linh nhân kiệt chứa đầy khí phách ngút trời của các bậc cao nhân tiền bối có truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng. Chuyến đi hành hương, hướng về cội nguồn đầy ý nghĩa mà Tất Thành ấp ủ bấy lâu đã được thực hiện hè 2019. Cùng chúng tôi đi và khám phá mảnh đất miền Trung đầy nắng gió và hào hùng này nhé!

17:41 27/06/19 1.481 lượt xem
Câu chuyện về Tất Thành và xu hướng văn phòng "mở"

Tất Thành không lựa chọn đi theo xu hướng văn phòng "mở" dù 68% nhân viên trên thế giới hiện nay đã và đang làm việc trong những văn phòng kiểu này. Và cũng không phải tự nhiên mà chúng tôi quyết định như vậy.

10:29 11/11/19 2.666 lượt xem
Tất Thành du lịch bốn mùa

Ngoài công việc thì tập thể Tất Thành sẽ có những giây phút cùng nhau vui vẻ trải nghiệm, trò chuyện tâm sự để hiểu nhau hơn qua những buổi du lịch trong bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

10:32 11/11/19 630 lượt xem
Review cơ số quán ăn gần công ty các bạn nhé! :)

Khu Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Trần Duy Hưng nơi "đóng đại bản doanh" của Tất Thành là một thiên đường ăn uống. Có đủ các loại từ bình dân, văn phòng đến trung cao cấp, thỏa mãn mọi nhu cầu về ẩm thực và mục đích của mọi người. Giúp mọi người thuận tiện hơn cho cả công việc và cuộc sống của mình.

10:39 11/11/19 3.362 lượt xem
Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Tháng 10

Khen thưởng những thành viên XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 10 của Tất Thành - Những người đã nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc công việc trong tháng.

17:03 30/10/18 3.249 lượt xem
Tháng 10/2018 nhẹ nhàng sắc thu là sinh nhật những thành viên nào tại Tất Thành?

Tại Tất Thành tháng 10 chào đón sinh nhật của 3 thành viên: Nguyễn Thị Thủy (2/10/1992); Đỗ Thị Linh (12/10/1991); Đỗ Quang Ninh (15/10/1991)

17:05 02/10/18 2.822 lượt xem
Câu chuyện về Tất Thành và xu hướng văn phòng "mở"

Tất Thành không lựa chọn đi theo xu hướng văn phòng "mở" dù 68% nhân viên trên thế giới hiện nay đã và đang làm việc trong những văn phòng kiểu này. Và cũng không phải tự nhiên mà chúng tôi quyết định như vậy.

10:29 11/11/19 2.666 lượt xem
Tất Thành: Gắn kết và giữ chân nhân tài

Tất Thành không chỉ là nơi để làm việc, đây còn là bệ đỡ để mỗi người phát huy thế mạnh, phấn đấu cho mục đích của riêng mình và gắn kết để cùng thực hiện mục tiêu lớn của cả tập thể.

17:41 12/11/19 1.813 lượt xem
Báo giá thiết kế logo chuyên nghiệp® | Thiết kế logo giá rẻ #1 tại Hà Nội

Tất Thành chuyên ✅ Thiết kế logo giá rẻ ✅ Logo sáng tạo nhất ✅ Chi phí rẻ nhất, phù hợp với ý tưởng cũng như định hướng của khách hàng. Gói dịch vụ thiết kế lô gô giá rẻ tại Tất Thành hiện chỉ từ 2 Triệu VNĐ với 3 phương án thiết kế chuyên nghiệp

15:31 16/11/19 19.728 lượt xem
+100 Mẫu Logo Cafe Đẹp 2020 »【Best Coffee Logo】‎

Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm ý tưởng cho logo cafe của thương hiệu mình? 100+ Mẫu logo cafe đẹp 2020 dưới đây là dành cho bạn, bài viết này tổng hợp những mẫu logo cà phê đẹp, độc, lạ và ấn tượng nhất trong nước và trên toàn thế giới

08:11 09/03/19 13.561 lượt xem
Thiết kế website bán hàng online chuyên nghiệp chuẩn SEO 💕

#1 Công ty thiết kế website bán hàng online chuyên nghiệp ✅ Giao diện đẹp, nhìn là thích, click là thèm ✅ Tiết kiệm 50% chi phí, X10 doanh số ✅ LH: 0988.184.022!

15:43 25/11/19 13.389 lượt xem
Thiết Kế Phong Bì Thư Đẹp【100】Mẫu Phong Bì Thư Công Ty Đẹp Nhất

Thiết kế phong bì thư đẹp cho các công ty, cơ quan, cá nhân ✅ Kho 100+ Mẫu phong bì thư Đẹp, Độc, Đỉnh ✅ Đa dạng mẫu phong bì thư A4, A5, A6. LH: ☎ 0988 184 022

10:01 03/02/19 11.422 lượt xem
Báo giá thiết kế website bán hàng trọn gói 2020

Báo giá thiết kế website bán hàng trọn gói 2020 ✅ Giá chi tiết đến từng tính năng ✅ X10 Doanh thu 2020 NGAY HÔM NAY ☎ Gọi 0988.184.022 để nhận báo giá

11:22 13/11/19 11.308 lượt xem
12 Các Phong cách lãnh đạo phổ biến

Phân tích các phong cách lãnh đạo phổ biến tại Việt Nam và so sánh ưu nhược điểm của các phong cách lãnh đạo. Xác định phong cách lãnh đạo nào hiệu quả nhất? Click xem ngay!

15:30 01/08/18 137.254 lượt xem
Cách chia sẻ file trên Google Drive chi tiết nhất!

Hướng dẫn cách chia sẻ file trên Google Drive chi tiết, đơn giản nhất. Giúp bạn Share file trên Google Drive nhanh chóng tới khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, bạn bè, người thân,..

16:09 12/10/18 81.266 lượt xem
Những câu Slogan hay trong kinh doanh "CHẠM" tới 💘 Khách hàng!

Sở hữu một câu slogan hay về kinh doanh là tài sản vô hình nhưng rất giá trị cho bất cứ doanh nghiệp hay thương hiệu nào. Nhưng việc sáng tạo ra được một câu slogan chạm tới trái tim khách hàng thật không dễ dàng gì

16:07 21/02/19 72.117 lượt xem
Thương hiệu là gì? Các định nghĩa cơ bản liên quan đến thương hiệu

Thương hiệu là gì? Có nhiều định nghĩa về thương hiệu nhưng nhìn chung có thể hiểu đây là tập hợp dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.

16:10 12/11/19 54.729 lượt xem
Hướng dẫn tạo chữ lồng đơn giản | Kho logo chữ lồng SIÊU ẤN TƯỢNG

Logo chữ lồng hiện đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng và sử dụng trong nhiều mục đích, từ thiết kế logo cho thương hiệu đến logo thiệp cưới, hình nền điện thoại,...

11:56 08/03/19 43.749 lượt xem
Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của Tất Thành luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu :)
Trần Minh Thắng
Hà Mạnh Linh
Võ Thị Huyền
Gửi yêu cầu
Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn ngay lập tức.
Gửi thông tin liên hệ
Đăng ký dịch vụ
Hotline
0988.56.59.56
Zalo
0988.56.59.56
Viber
0988.56.59.56
Facebook
http://facebook.com/