60 mẫu logo sáng tạo mới dành cho cảm hứng thiết kế

Logo là một trong những yếu tố thiết kế quan trọng nhất trên trang web của bạn với nhiều lý do. Nó là một khía cạnh của thương hiệu của một công ty thương mại, hoặc tổ chức kinh tế hoặc giáo dục, và hình dạng, màu sắc, phông chữ, và hình ảnh thường khác với những tổ chức khác trên cùng một thị trường.
9.385 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Logo thiết kế website  là một trong những yếu tố thiết kế quan trọng nhất trên trang web của bạn với nhiều lý do. Nó là một khía cạnh của thương hiệu của một công ty thương mại, hoặc tổ chức kinh tế hoặc giáo dục, và hình dạng, màu sắc, phông chữ, và hình ảnh thường khác với những tổ chức khác trên cùng một thị trường.

 

Logo là nền tảng chothương hiệu trực tuyến của bạn; nó sẽ xuất hiện trên đầu của trang web , trên biểu ngữ, bìa e-book và nhiều thứ khác. Thứ hai, một logo chuyên nghiệp thể hiện uy tín website của bạn. Thứ ba, một logođáng chú ý sẽđọng lại trong tâm trí của người truy cập; họ sẽ nhớ trang web của bạn và cảm thấy rất muốn trở lại.

Những loạihình xây dựng thương hiệucho công ty thường được thực hiệnbởi các công ty lớn chuyên về công việc này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm một số tiềnvà muốn thiết kế logo cho riêng bạn,có rất nhiều nguồn để lấy cảm hứng thiết kế logo. Thực tế, chúng tôiy có thể có thể giúp bạn bằng cách trình bày showcase đẹp, mẫu thiết kế logo độc đáo và sáng tạo cho cảm hứng thiết kế của bạn.

Tất cả nhữnglogo dưới đâyrất sáng tạo và theo xu hướng khác nhau như PhotoFill, Concealers, VariDots, Candy Stripe, Flip Flop, Sequential, nhưng Texting là một yếu tố phổ biến quan trọng nhất. Ngoài ra, cố gắng nắm bắt cách họ làmbằng cách sử dụng màu sắc cụ thể kết hợp, điều chỉnh kiểu chữ và chọn font.

Grabbt


Metric

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (3)

Aura

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (4)

Sabor Especial

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (5)

Outback

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (6)

Tick Tock Unlock

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (7)

Cliffe’s Fish Bar

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (8)

Miamond

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (9)

ELECTIONS

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (10)

Eastern Dance Conventioms

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (11)

Web Analytics

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (12)

Static Coffee

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (13)

Property Wise

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (14)

Atlantic

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (15)

American Table

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (16)

Folkdeer

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (17)

Artistri

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (18)

Telamon

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (19)

Mount

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (20)

River City Church

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (21)

ZeroFox

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (22)

Outback Travel

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (23)

Designer DNA

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (24)

Engage

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (25)

Mutt & Cutt dog salon

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (26)

Blikdani / Paprika

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (27)

The Olive Oil Republic

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (28)

LeapStartup

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (29)

Academy of Motion Picture Arts and Sciences

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (30)

WARD Electric

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (31)

Icon Real Estate

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (32)

Geek Prime

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (33)

Viking

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (34)

Five

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (35)

Citizen

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (36)

Hershel Farms

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (37)

William Gray

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (38)

Real time

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (39)

Studio Veel Soepz

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (40)

NewKid

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (41)

Bar Polski

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (42)

High Tea World

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (43)

Peter Florin

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (44)

We Are Creative Collective

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (45)

Cube

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (46)

Big Cake House

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (47)

SunCity

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (48)

The Elk

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (49)

Vegetarian restaurant

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (50)

Ice-cream Design

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (51)

Crazy Pig

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (52)

M/monogram

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (53)

Houdini

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (54)

Poqupaer

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (55)

MadeIT Store

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (56)

Susie Herbert Light

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (57)

Sekhmet Consulting

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (58)

Overix

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (59)

Fontello

brasol.vn 60 MẪU LOGO SÁNG TẠO MỚI DÀNH CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (60)

Swiss Hotel

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc (30)
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
TT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
Quản trị viên - 11/12/2017 10:30:45 AM
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
VT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
- 11/12/2017 10:30:45 AM
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 17/03/16 679 lượt xem
Ngày đăng: 17/03/16 558 lượt xem
Ngày đăng: 17/03/16 496 lượt xem
Ngày đăng: 17/03/16 1.135 lượt xem
Ngày đăng: 17/03/16 2.733 lượt xem
Ngày đăng: 17/03/16 536 lượt xem
Ngày đăng: 17/03/16 965 lượt xem
Ngày đăng: 17/03/16 547 lượt xem
Ngày đăng: 16/03/16 542 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 1.847 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 812 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 531 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 472 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 417 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 511 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 829 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 562 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 576 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 644 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 519 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 803 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 790 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 493 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 664 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 725 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 554 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 386 lượt xem
Ngày đăng: 11/03/16 598 lượt xem

Các dịch vụ nổi bật của Tất Thành

Chúng tôi đã làm việc cùng nhau, cùng phấn đấu để Tất Thành ngày càng phát triển hơn với chất lượng sản phẩm cao cấp, dịch vụ hoàn hảo hơn, môi trường làm việc tuyệt vời hơn… để phục vụ khách hàng tốt hơn… để mỗi người đều có một tương lai tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn, viên mãn hơn…

Thiết kế website chuyên nghiệp

Có một website chuyên nghiệp sẽ giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, nhàn hơn và kiếm được nhiều tiền $$$ hơn. Website cũng giúp bạn giảm được chi phí marketing, quảng cáo, tăng lợi nhuận.

Tăng thứ hạng website trên Google (SEO)

Có 50 triệu người Việt Nam sử dụng Google để tìm kiếm thông tin, sản phẩm, dịch vụ. Nếu website của bạn xuất hiện trên Google, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận 50 triệu khách hàng tiềm năng này.

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Doanh nghiệp thành công, phát triển là doanh nghiệp có được những logo nhận diện, profile giới thiệu, catalog sản phẩm chuyên nghiệp, ấn tượng. Đó cũng là cách để tạo ấn tượng với khách hàng, tăng tỷ lệ ký hợp đồng.

Thiết kế website đào tạo trực tuyến

Giúp giảm thiểu chi phí đào tạo, không phân biệt khoảng cách địa lý, tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí. Đây đang là xu hướng cung cấp dịch vụ đào tạo phát triển mạnh mẽ nhất.
go top
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 linh@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 huyen@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 hien@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 thang@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!