Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam trao tặng giấy khen, kỷ niệm chương cho công ty Tất Thành. Tất Thành đã tham gia hỗ trợ xây dựng website, hosting lưu trữ cho website của Trung ương Hội.

Đây là một kênh thông tin hữu ích đối với hàng chục triệu hội viên, cựu chiến binh Trường Sơn huyền thoại. Được hỗ trợ các chú, những con người đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho độc lập dân tộc. Đó là một niềm vui lớn, một niềm tự hào của tập thể những bạn đang làm việc tại Tất Thành.
www.hoitruongson.vn -  Một niềm vui, một niềm tự hào!