Vốn Kinh Doanh Là Gì? 3 Cách Phân Loại Vốn Kinh Doanh Bạn Nên Biết

Vốn kinh doanh là gì? Trong khi hầu hết các doanh nghiệp đều hiểu vốn điều lệ là khoản vốn cần cam kết và được ghi vào điều lệ công ty thì không phải ai cũng biết vốn kinh doanh là gì.

Nguyễn Thị Thoại
Thoại NT
16:19 30/10/19 trong Khởi Nghiệp
Vốn kinh doanh là gì? Trong khi hầu hết các doanh nghiệp đều hiểu vốn điều lệ là khoản vốn cần cam kết và được ghi vào điều lệ công ty thì không phải ai cũng biết vốn kinh doanh là gì, thậm chí nhiều người còn bị lẫn lộn giữa hai khoản vốn này. Hiểu được vấn đề này, trong bài viết dưới đây, thiết kế website Tất Thành sẽ chia sẻ đến bạn khái niệm về vốn kinh doanh, cách phân biệt vốn kinh doanh và vốn điều lệ và các thông tin liên quan khác, cùng theo dõi nhé:

Khái niệm vốn kinh doanh là gì? Phân biệt vốn kinh doanh và vốn điều lệ

Vốn Kinh Doanh Là Gì? 3 Cách Phân Loại Vốn Kinh Doanh Bạn Nên Biết
Vốn kinh doanh là gì?
 
Theo nhiều khái niệm được đưa ra thì vốn kinh doanh có thể được hiểu là số vốn được dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, số vốn này được hình thành từ khi thành lập doanh nghiệp (do chủ sở hữu đóng góp ban đầu) và bổ sung thêm trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Trên thực tế, ta cũng có thể hiểu đơn giản rằng vốn kinh doanh là lượng tiền tệ đầu tư để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp về cơ bản sẽ bao gồm các khoản như:
 • Tài sản bằng hiện vật như: Nhà cửa, kho hàng, cửa hàng,...
 • Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý,...
 • Bản quyền sở hữu công nghiệp
Tất cả số tài sản này sẽ được quy ra tiền Việt Nam (VNĐ) và đó chính là vốn kinh doanh.

>>> Thiết kế website bán hàng tại Tất Thành đễ X5 Doanh thu trong thời gian ngắn

Vậy vốn kinh doanh khác với vốn điều lệ ở đâu?

Vốn Kinh Doanh Là Gì? 3 Cách Phân Loại Vốn Kinh Doanh Bạn Nên Biết 1
Vốn kinh doanh và vốn điều lệ khác gì nhau?
 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã đóng góp hoặc cam kết sẽ đóng góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Vốn điều lệ phải lớn hơn hoặc ít nhất là bằng mức vốn pháp định được quy định tùy theo các ngành nghề.
 • Vốn kinh doanh là số vốn phản ánh tài sản thực tế của các bên góp vốn được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán.
Như vậy, ta có thể hiểu rằng, vốn điều lệ là vốn chưa chắc đã có đủ trên thực tế mà chỉ là nguồn vốn được cam kết trước pháp luật của chủ sở hữu, còn vốn kinh doanh chính là tài sản thực tế được sử dụng trong kinh doanh của doanh nghiệp, là vốn chủ sở hữu góp thực tế.
 

Đặc trưng của vốn kinh doanh

Như thông tin được chia sẻ ở phần trên, vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là số tiền ứng trước về toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.
 
Vốn Kinh Doanh Là Gì? 3 Cách Phân Loại Vốn Kinh Doanh Bạn Nên Biết 2
Đặc trưng của vốn kinh doanh

Chính vì tính chất này mà vốn kinh doanh sẽ có một số đặc trưng như sau:
 • Vốn kinh doanh có đặc điểm giống như một quỹ tiền tệ đặc biệt phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh, tức là mục đích tích lũy
 • Phải có trước khi diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để có được khoản vốn này yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động khai thác, thu hút vốn trên thị trường
 • Được thu hồi về sau mỗi chu kỳ hoạt động để ứng tiếp cho kỳ hoạt động sau, thông thường tiền vốn thu hồi về phải lớn hơn số vốn đã bỏ ra
 • Không thể mất đi, việc mất vốn kinh doanh đồng nghĩa với nguy cơ phá sản

Cách phân loại vốn kinh doanh cơ bản

Vốn kinh doanh dựa theo các mục đích sử dụng mà có thể được phân chia thành nhiều loại khác nhau. Trong phần này chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn 4 cách phân loại vốn kinh doanh dựa theo 3 mục tiêu cơ bản để giúp bạn có thể tính được nguồn vốn kinh doanh cụ thể và rõ ràng nhất, cùng theo dõi nhé:

Cách 1: Phân loại vốn kinh doanh dựa trên đặc điểm luân chuyển nguồn vốn

Vốn Kinh Doanh Là Gì? 3 Cách Phân Loại Vốn Kinh Doanh Bạn Nên Biết 3
Dựa theo đặc điểm luân chuyển nguồn vốn
 
Dựa vào đặc điểm luân chuyển, ta có thể chia vốn kinh doanh thành 2 loại như sau:
 • Vốn cố định: Vốn kinh doanh cố định là giá trị cố định của các loại tài sản có giá trị lớn, chúng có thời gian sử dụng kéo dài qua nhiều chu kỳ hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp
 • Vốn lưu chuyển: Vốn lưu chuyển là giá trị bằng tiền của tài sản ngắn hạn, chịu chi phối bởi đặc điểm của tài sản ngắn hạn

Cách 2: Phân loại vốn kinh doanh căn cứ vào quan hệ sở hữu

Dựa theo quan hệ sở hữu thì ta có thể chia vốn kinh doanh thành 2 loại là:
 • Nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu là phần vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt, bao gồm: vốn điều lệ, vốn tự bổ sung, vốn doanh nghiệp nhà nước tài trợ nếu có. Đây là loại vốn hình thành từ đầu và được bổ sung thêm trong quá trình phát triển.
 • Nguồn vốn nợ phải trả: Nguồn vốn nợ phải trả là nguồn vốn được hình thành từ các nguồn vay khác nhau trong quá trình kinh doanh như từ nhà đầu tư, tổ chức tài chính tín dụng, tài sản chờ xử lý, các khoản tạm sử dụng chưa thanh toán.
Thông thường, một doanh nghiệp phải phối hợp cả 2 nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nguồn vốn chủ sở hữu tại một thời điểm sẽ bằng tổng nguồn vốn trừ đi nguồn vốn nợ phải trả

>>> Tất Thành - Thiết kế website doanh nghiệp ấn tượng #1 Việt Nam

Cách 3: Phân loại vốn kinh doanh theo thời gian huy động và sử dụng vốn

Vốn Kinh Doanh Là Gì? 3 Cách Phân Loại Vốn Kinh Doanh Bạn Nên Biết 4
Dựa theo thời gian huy động và sử dụng vốn
 
Dựa theo thời gian huy động và sử dụng vốn, người ta cũng chia vốn kinh doanh thánh 2 loại như sau:
 • Nguồn vốn thường xuyên: Nguồn vốn thường xuyên là nguồn vốn có tính chất ổn định và doanh nghiệp có thể sử dụng trong thời gian dài. Nguồn vốn này bao gồm các khoản như: Nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản nợ dài hạn,... Nguồn vốn này thường được sử dụng để đầu tư vào các loại tài sản cố định là một bộ phận tài sản lưu động khi cần thiết.
 • Nguồn vốn tạm thời: Là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn, thường là dưới 1 năm mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đáp ứng các nhu cầu về vốn có tính chất tạm thời, bất thường, phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Cách 4: Phân loại dựa trên phạm vi huy động vốn

Cách phân loại vốn kinh doanh thứ 4 mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn là cách phân loại dựa trên phạm vi huy động vốn, với tiêu chí này, nguồn vốn kinh doanh cũng được chia làm 2 loại:
 • Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp: Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp là nguồn vốn có thể huy động được từ bản thân doanh nghiệp bao gồm: Tiền khấu hao TSCĐ, lợi nhuận để lại, các khoản dự phòng, thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 • Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp: Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp là nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động từ bên ngoài bao gồm: vốn vay ngân hàng và các tổ chức kinh tế khác, vốn liên doanh liên kết, vốn huy động từ phát hành trái phiếu, nợ người cung cấp và các khoản nợ khác.
Trên đây là tất cả các thông tin về khái niệm vốn kinh doanh là gì, đặc trưng của vốn kinh doanh cũng như cách phân loại mà thiết kế website Tất Thành muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng những thông tin trên bài viết này là hữu ích. Chúc bạn thành công!
Tất Thành: Gắn kết và giữ chân nhân tài

Tất Thành không chỉ là nơi để làm việc, đây còn là bệ đỡ để mỗi người phát huy thế mạnh, phấn đấu cho mục đích của riêng mình và gắn kết để cùng thực hiện mục tiêu lớn của cả tập thể.

17:41 12/11/19 1.506 lượt xem
Tất Thành - Hành hương về thăm quê Bác | Hành trình hướng về cội nguồn hè 2019

Nghệ An quê Bác -Vùng đất địa linh nhân kiệt chứa đầy khí phách ngút trời của các bậc cao nhân tiền bối có truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng. Chuyến đi hành hương, hướng về cội nguồn đầy ý nghĩa mà Tất Thành ấp ủ bấy lâu đã được thực hiện hè 2019. Cùng chúng tôi đi và khám phá mảnh đất miền Trung đầy nắng gió và hào hùng này nhé!

17:41 27/06/19 1.189 lượt xem
Câu chuyện về Tất Thành và xu hướng văn phòng "mở"

Tất Thành không lựa chọn đi theo xu hướng văn phòng "mở" dù 68% nhân viên trên thế giới hiện nay đã và đang làm việc trong những văn phòng kiểu này. Và cũng không phải tự nhiên mà chúng tôi quyết định như vậy.

10:29 11/11/19 2.371 lượt xem
Tất Thành du lịch bốn mùa

Ngoài công việc thì tập thể Tất Thành sẽ có những giây phút cùng nhau vui vẻ trải nghiệm, trò chuyện tâm sự để hiểu nhau hơn qua những buổi du lịch trong bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

10:32 11/11/19 630 lượt xem
Review cơ số quán ăn gần công ty các bạn nhé! :)

Khu Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Trần Duy Hưng nơi "đóng đại bản doanh" của Tất Thành là một thiên đường ăn uống. Có đủ các loại từ bình dân, văn phòng đến trung cao cấp, thỏa mãn mọi nhu cầu về ẩm thực và mục đích của mọi người. Giúp mọi người thuận tiện hơn cho cả công việc và cuộc sống của mình.

10:39 11/11/19 2.949 lượt xem
Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Tháng 10

Khen thưởng những thành viên XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 10 của Tất Thành - Những người đã nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc công việc trong tháng.

17:03 30/10/18 2.898 lượt xem
Tháng 10/2018 nhẹ nhàng sắc thu là sinh nhật những thành viên nào tại Tất Thành?

Tại Tất Thành tháng 10 chào đón sinh nhật của 3 thành viên: Nguyễn Thị Thủy (2/10/1992); Đỗ Thị Linh (12/10/1991); Đỗ Quang Ninh (15/10/1991)

17:05 02/10/18 2.656 lượt xem
Câu chuyện về Tất Thành và xu hướng văn phòng "mở"

Tất Thành không lựa chọn đi theo xu hướng văn phòng "mở" dù 68% nhân viên trên thế giới hiện nay đã và đang làm việc trong những văn phòng kiểu này. Và cũng không phải tự nhiên mà chúng tôi quyết định như vậy.

10:29 11/11/19 2.371 lượt xem
Quan Lạn Summer Trip 2018 - Tất Thành

Tháng 7 về, những con đường nung mình trong ánh nắng và cái nóng hầm hập của mùa hè. Nhưng cái nóng của mùa hè không tác động đến không khí mát lạnh của Tất Thành trong chuyến du lịch hè 3 ngày 2 đêm trên hòn đảo Quan Lạn xinh đẹp.

10:37 01/07/18 1.545 lượt xem
Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của Tất Thành luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu :)
Trần Minh Thắng
Hà Mạnh Linh
Võ Thị Huyền
Gửi yêu cầu
Hãy cho Tất Thành biết mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn ngay lập tức.
Gửi thông tin liên hệ
Đăng ký dịch vụ
Hotline
0988.56.59.56