📌 Chúc mừng các thành viên may mắn giật giải gameshow Bốc Thăm Trúng Thưởng tháng 9.

Giải thưởng lần này đã gọi tên các đồng chí:
  • 💵 Giải nhất: Trương Thu Trà (P. Marketting)
  • 💵 Giải Nhì: Bùi Huy Hưng (P. Kỹ thuật)
  • 💵 Giải ba: Nguyễn Văn Hoà (P. Kỹ Thuật)