📌 Cùng chúc mừng 3 thành viên may mắn trong Gameshow Bốc Thăm Trúng Thưởng tháng 11 này là:
  • 💵 Giải Nhất: Nghiêm Hữu Lợi (P. Kỹ thuật)
  • 💵 Giải Nhì: Trương Thu Trà (P. Marketing)
  • 💵 Giải Ba: Hà Mạnh Linh (P. Kinh doanh)
Xin chúc mừng!!!