Bao bì bằng giấy là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất bao bì. Với sự gia tăng của ô nhiễm nhựa, đã có hàng ngàn, hàng vạn thương hiệu lựa chọn bao bì giấy để thay thế cho bao bì nhựa.

Ngoài ra kèm với sự phát triển của các dịch vụ vận chuyển đồ ăn hay các cửa hàng hỗ trợ mang về ngày càng lớn, kéo theo nhu cầu sản xuất bao bì bằng giấy ngày một cao. Đây là cách không những tiết kiệm mà còn truyển tải thương hiệu tốt hơn. Vì bao bì giấy có thể tùy chỉnh về màu sắc hay văn bản hoặc đồ họa một cách dễ dàng.

Hãy cùng chúng tôi khám phá một số mẫu bao bì thực phẩm thú vị nhé!


nguồn: Tân Ngọc Phát


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất
nguồn: ECO PRO


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 1
nguồn: in Lạc Hồng


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất
nguồn: in Decal


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 2
nguồn: designandpaper.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 3
nguồn: designandpaper.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 4
nguồn: iBrandStudio


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 5
nguồn: behance.net


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 6
nguồn: freshplaza.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 7
nguồn: behance.net


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 8
nguồn: weheartit.comcác mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 9
nguồn: cresbicrate.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 10
nguồn: interprint.ie


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 11
nguồn: mobie.twiter.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 12
nguồn: spyrestudios.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 13
nguồn: autostraddle.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 14
nguồn: Riverford


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 15
nguồn: Nicky M


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 16
nguồn: ddw.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 17
nguồn: aliexpress.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 18
nguồn: designandpaper.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 19
nguồn: jayce-o.blogspot.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 20
nguồn: commarts.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 21
nguồn: behance.net


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 22
nguồn: notonthehighstreet.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 23
nguồn: fiordimonte.biocác mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 24
nguồn: Quora


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 25
nguồn: pbs.twimg.com


các mẫu bao bì bằng giấy đựng thực phẩm đẹp nhất 26