Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z

Nhiều người quan niệm rằng, thiết kế logo là "nói nhiều hơn với ít chữ hơn" nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Những mẫu logo chữ cái đẹp dưới đây sẽ khiến bạn cảm thấy bất ngờ về độ ấn tượng cũng như thông điệp được truyền tải.

Đinh Huyền Trang
Trang ĐH
10:21 08/03/19 trong Thiết kế logo
10:21 08/03/19 13.958 lượt xem
Nhiều người quan niệm rằng, thiết kế logo là "nói nhiều hơn với ít chữ hơn" nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Những mẫu logo chữ cái đẹp dưới đây sẽ khiến bạn cảm thấy bất ngờ về độ ấn tượng cũng như thông điệp được truyền tải.

Có nên thiết kế logo chữ cái?

Logo được phân loại chủ yếu thành 2 loại: Chữ cáibiểu tượng. Ví dụ như logo Coca-Cola được thiết kế hoàn toàn bằng chữ cái, trong khi logo của Apple là logo biểu tượng với trái táo cắn dở.

Khi muốn truyền thông điệp tới khách hàng thông qua logo, các nhà thiết kế đồ họa có thể chọn bất kỳ loại logo nào. Cả 2 đều ấn tượng như nhau tùy thuộc vào kỹ năng của các nhà thiết kế. Tuy nhiên, lợi thế của logo chữ cái đó là nó có tên công ty. Khi logo có tên công ty, mọi người có thể nhận ra ngay lập tức. Thông thường, các công ty mới thành lập hoặc doanh nghiệp nhỏ sẽ cảm thấy logo chữ cái phù hợp về mặt tiếp thị.

Một trong những vấn đề nan giải mà các nhà thiết kế thường gặp phải trong việc tạo ra logo chữ cái đó chính là quyết định sử dụng các chữ cái. Tùy thuộc vào tư duy sáng tạo và kỹ năng của người thiết kế logo sẽ tạo ra logo một chữ cái hoặc logo nhiều chữ cái.

Những mẫu logo chữ đẹp

Logo chữ cái đơn

Logo chữ cái đơn ấn tượng với thiết kế đơn giản. Người xem có thể dễ dàng nhớ được logo và các khách hàng mục tiêu không phải nhớ nhiều chữ cái. Đặc biệt, nó còn đem lại sự tự do chi nhà thiết kế trong việc sáng tạo. Hơn nữa, thiết kế ký tự đơn thường hấp dẫn và đáng nhớ. Một logo như vậy mang lại thông diệp thương thiệu về sự tinh cậy và tính xác thực.

Logo chữ A

Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z
Logo chữ a - Aghire
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 1
Logo chữ a - Thiết kế tóc Amberlee
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 2
Logo chữ a - Du thuyền Atlantis
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 3
Logo chữ a - Amplified
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 4
Logo chữ a - Ashley (Ca sĩ)
 
 

Logo chữ B

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 5
Logo chữ b - Bee Creative Studio
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 6
Logo chữ b - Blend
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 7
Logo chữ b - E.Brown
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 8
Logo chữ b - Unused B
 

Logo chữ C

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 9
Logo chữ c - C + Arrows
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 10
Logo chữ c - Charlie Bear
   

Logo chữ D

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 11
Logo chữ d - KeyDebt Services
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 12
Logo chữ d - DOVA Film Production

Logo chữ E

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 13
Logo chữ e - Endicott Gulls
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 14
Logo chữ e - Egg n Spoon

Logo chữ F

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 15
Logo chữ f - Figma
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 16
Logo chữ f - Forestal
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 17
Logo chữ f - Finishing Touch
 

Logo chữ G

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 18
Logo chữ g - Google
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 19
Logo chữ g - Global Concerts

Logo chữ H

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 20
Logo chữ h - Honda Car 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 21
Logo chữ h - Hillary Clinton
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 22
Logo chữ h - Hyundai
 

Logo chữ I

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 23
Logo chữ i - I mode
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 24
Logo chữ i - iLINK

Logo chữ J

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 25
Logo chữ j - J League
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 26
Logo chữ j - Jiffy lubeLogo chữ K

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 27
Logo chữ k - Kotlin
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 28
Logo chữ k - Kyber Network

Logo chữ L

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 29
Logo chữ l - Laravel
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 30
Logo chữ l - Louisville Cardinals

Logo chữ M

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 31
Logo chữ m - Mountain Shoes
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 32
Logo chữ m - Maverick’s Custom Trousers
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 33
Logo chữ m - McFarland Property
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 34
Logo chữ m - Mc Donald

Logo chữ N

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 35
Logo chữ n - Netflix
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 36
Logo chữ n - Nano

Logo chữ O

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 37
Logo chữ o - Oprea
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 38
Logo chữ o - Origin

Logo chữ P

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 39
Logo chữ p - Pinterest
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 40
Logo chữ p - Podio

Logo chữ Q

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 41
Logo chữ q - Q Link
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 42
Logo chữ q - Quobyte

Logo chữ R

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 43
Logo chữ r - Revain
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 44
Logo chữ r - Request Network

Logo chữ S

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 45
Logo chữ s - Skype
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 46
Logo chữ s - Superman

Logo chữ T

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 47
Logo chữ t - Tumblr
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 48
Logo chữ t - Telekom

Logo chữ U

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 49
Logo chữ u - Udacity
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 50
Logo chữ u - Udemy

Logo chữ V

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 51
Logo chữ v - V Blog
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 52
Logo chữ v - Vimeo

Logo chữ W

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 53
Logo chữ w - Wanderer
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 54
Logo chữ w - Wordpress

Logo chữ X

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 55
Logo chữ x - Xbox
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 56
Logo chữ x - Xampp

Logo chữ Y

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 57
Logo chữ y - YMCA
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 58
Logo chữ y - Yula

Logo chữ Z

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 59
Logo chữ z - Zendesk
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 60
Logo chữ z - Zilliqa

Logo 2 chữ cái

Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 61
Logo 2 chữ cái HP
 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 62
NhãnLogo 2 chữ cái KuCoin Share
 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 63
Logo 2 chữ cái Paypal
 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 64
Logo 2 chữ cái ABStudio
 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 65
Logo 2 chữ cái Gary Chew Identity

Logo nhiều chữ cái

 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 66
Logo nhiều chữ cái Greenescape
 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 67
Logo nhiều chữ cái Studio Linije
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 68
Logo nhiều chữ cái Lucid
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 69
Logo nhiều chữ cái Arch Design House
 
Mẫu Logo Chữ Cái Đẹp | Từ A - Z 70
Logo nhiều chữ cái Bluefish

Logo nhiều chữ cái giúp khách hàng có thể dễ dàng nhớ tên đầy đủ của công ty. Các nhà thiết kế sử dụng các loại logo này để làm cho tên của công ty trở nên phổ biến với khách hàng. Vì có nhiều chữ cái liên quan, nhà thiết kế phải thể hiện sự sáng tạo của mình một cách thận trọng.

Có thể nói rằng, trong khi thiết kế logo chữ cái đơn hấp dẫn nhờ sự đơn giản thì logo nhiều chữ cái cũng có sức hấp dẫn riêng. Bạn nên chọn loại logo phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty và thông điệp muốn gửi tới khách hàng. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn không biết nên thiết kế logo như thế nào cho phù hợp, hãy tham khảo dịch vụ thiết kế logo của công ty thiết kế website Tất Thành hoặc liên hệ trực tiếp với đội ngũ của chúng tôi để được tư vấn chuyên nghiệp, tận tình nhất.
Một bác thợ giỏi không dùng miếng gỗ xấu để lắp vào sau tủ. Một chiếc máy tốt thì bo mạch cũng cần phải đẹp!
Đó thực sự là những triết lý làm việc rất hay và đầy tinh túy. Tất Thành cũng muốn vậy, chúng tôi luôn có gắng để làm được như thế đối với các website mình làm ra.
Bạn thử chiêm ngưỡng một vài tác phẩm website của chúng tôi dưới đây nhé! :)
Chuỗi 55 cửa hàng Fresh Garden
11:46 10/03/20 430 lượt xem
Bảo tàng Hồ Chí Minh
11:12 10/03/20 339 lượt xem
Tập đoàn Bất động sản Danko
09:08 10/03/20 387 lượt xem
Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam
09:03 10/03/20 391 lượt xem
Trung ương hội sinh viên Việt Nam
16:38 25/07/15 1.241 lượt xem
Website đạo diễn Hoàng Công Cường
17:42 20/04/20 244 lượt xem
Hệ thống giáo dục UCMAS - 99 cơ sở
15:21 20/04/20 250 lượt xem
Công ty cổ phần đầu tư HDN
15:21 20/04/20 238 lượt xem
Hãng Taxi Group
15:20 20/04/20 252 lượt xem
Tổng công ty MBLand - MBLand Holdings
14:53 26/09/17 817 lượt xem
Chuỗi cửa hàng Cộng Cà Phê
17:28 10/07/15 298 lượt xem
Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu.
Trần Minh Thắng
Hà Mạnh Linh
Gửi yêu cầu
Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn ngay lập tức.
Gửi thông tin liên hệ
Đăng ký dịch vụ
Hotline
0988.56.59.56
Zalo
0988.56.59.56
Viber
0988.56.59.56
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram
Ảnh bên trái web - 1Ảnh bên trái web - 2
Ảnh bên phải web - 1Ảnh bên phải web - 2